Sonda
Czy zmiana nazwy ulicy Hanki Sawickiej i Bolesława Rumińskiego

To potrzeba zmiana
To zbędna, kosztowna, polityczna zmiana
Nie mam zdaniagłosowało: 66 osób
Pokaż wyniki

Więcej ankiet
Linki
Wyniki wyborów do SEJMU 2015' w Kaliszu
Wyniki wyborów do SEJMU 2015'
Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
Dokumenty programowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Wyniki Wyborów do SENATU 2011
Wyniki Wyborów do SEJMU 2011
Wyniki Wyborów Samorządowych 2010
Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2009
Prognoza pogody dla Miasta Kalisza
LESZEK ALEKSANDRZAK


 
   Nowe władze SLD w Kaliszu 2016-05-18
Za nami pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Sojuszu Lewicy w Kaliszu.

Podczas VIII Zjazdu Miejskiego SLD w Kaliszu wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Kaliszu, którym został kolega Dariusz Witoń, oraz Sekretarza koleżankę Annę Szymczak.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu (wykonując uchwałę VIII Zjazdu SLD w Kaliszu) dokonano wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej SLD w Kaliszu, którymi zostali koleżanka Karolina Pawliczak i kolega Tomasz Grochowski.

Wybrano również Skarbnika SLD w Kaliszu, którym ponownie została wybrana koleżanka Małgorzata Odziemska.

Podczas dzisiejszego Zarządu znaczną część czasu poświęcono omówieniu tematów związanych ze zbliżającą się Krajową Konwencją SLD w Warszawie, która odbędzie się 21 maja 2016r. w Warszawie.

Więcej
   Znacząca reprezentacja kaliszan we władzach wojewódzkich i krajowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 2016-05-08
W dniu wczorajszym odbył się VII Zjazd Wojewódzki SLD w Poznaniu.

Nowym przewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu został ponownie kolega Wiesław Szczepański, który jak się nieco później okazało, był jedynym kandydatem na tą funkcję.
Nieco później, gdyż zebrani w trakcie obrad zgłosili na tą funkcję również kandydaturę kolegi Dariusza Witonia – szefa struktur miejskich SLD w Kaliszu. Dariusz Witoń podziękował zebranym za zgłoszenie, które jak sam stwierdził stanowi dla niego jeszcze większą nobilitacje do pracy na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Dodał przy tym, że w związku z pracą w kaliskim samorządzie nie będzie mógł wygospodarować tyle czasu by móc ubiegać się a po ewentualnym zwycięstwie sprawować funkcję przewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu.

Nowym Sekretarzem Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu został kolega Lucjan Dudkiewicz z Poznania.


Podczas Zjazdu wybrano także dziesięciu członków Rady Krajowej SLD.
Wśród tej dziesiątki znaleźli się dwaj przedstawiciele z naszego regionu: Dariusz Witoń, który otrzymał 73 głosy oraz kolega Leszek Aleksandrzak, który otrzymał 58 ważnie oddanych głosów delegatów.


Zjazd dokonał także wyboru:

- członka Krajowego Sądu Partyjnego SLD, którym został kolega Kazimierz Pałasz z Konina,

- członka Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD, którym został kolega Tadeusza Tomaszewskiego z Gniezna,

- 10 delegatów z Wielkopolski na najbliższą Konwencję Krajową SLD, która odbędzie się 21 maja w Warszawie. Wśród wybranych delegatów znalazł się m.in. kolega Tomasz Grochowski z Kalisza.

- 5 członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, wśród których znalazł się kolega Artur Szymczak z Opatówka.

- 7 członków Wojewódzkiego Sądu Partyjnego SLD, do którego weszło dwóch przedstawicieli z naszego subregionu – Robert Marszałek z Brzezin i Krzysztof Głuszczak z Kalisza.


Władze krajowe podczas VII Zjazdu Wojewódzkiego SLD w Poznaniu reprezentowali: przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty oraz Karolina Pawliczak - wiceprzewodnicząca SLD (wiceprezydent Kalisza).

Więcej
   167 osób z Kalisza i powiatu kaliskiego uczestniczyło w Pochodzie Pierwszomajowym w Warszawie 2016-05-02
Główne obchody 1 Maja - Święta Pracy oraz 12 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej odbyły się w Warszawie.


Na tegoroczny Pochód Pierwszomajowy w Warszawie zabraliśmy 167 osób z Kalisza i powiatu kaliskiego.


Zapraszamy do "Galerii" na naszej stronie gdzie zamieściliśmy pierwsze zdjęcia z tego wydarzenia...Na Pochód Pierwszomajowy w Warszawie przybyło kilkanaście tysięcy osób.

Spotkaliśmy się przed siedzibą OPZZ, gdzie liderzy SLD i OPZZ wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty wezwał PiS oraz prezydenta Dudę do realizacji przedwyborczych obietnic. - Jarosławie Kaczyński - obiecałeś obniżyć wiek emerytalny – skłamałeś. Jarosławie Kaczyński- obiecywałeś zlikwidować umowy śmieciowe – skłamałeś. Jarosławie Kaczyński- obiecywałeś pomóc frankowiczom – skłamałeś. Jarosławie Kaczyński- obiecywałeś, chociaż nie wiem po co – sprawadzić wrak Tupolewa – skłamałeś.

Prezydencie Andrzeju Duda obiecałeś, że jak dojdziesz do władzy obniżysz wiek emerytalny i podwyższysz kwotę wolną od podatku. – zwrócił się do prezydenta szef SLD. - Powiedziałeś również, że jak tego nie zrobisz, to się podasz do dymisji. Podaj się do dymisji – zaapelował.

Włodzimierz Czarzasty przypomniał również, że to rząd koalicji SLD-UP, któremu przewodził Leszek Miller, 12 lat temu wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, równocześnie zarzucając PO próbę zafałszowania historii poprzez wmawianie Polkom i Polakom, że stało się to 7 maja.

Następnie ruszyliśmy Nowym Światem, prze pl;. Trzech Krzyży pod budynek Sejmu. Pochód spotkał się z życzliwym przyjęciem warszawiaków i turystów, których spotkali na trasie naszego marszu. Zdjęcia, pozdrowienia, pozytywna energia.

Pochód zakończył się przemówieniami liderów SLD i OPZZ pod gmachem Sejmu.

W tym roku po raz 126 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 1. Maja historycznie łączy w sobie walkę o sprawiedliwość i niepodległość naszego kraju. Wzrost dochodu narodowego w ostatnich latach nie przełożył się na zmniejszenie dużej skali ubóstwa, dlatego dzisiaj działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników i bezrobociem są nadal aktualne.

Geneza święta 1. maja sięga 1886 r. kiedy to, w amerykańskim Chicago, odbył się krwawo stłumiony strajk, który zorganizowano pod hasłem 8 godzinnego dnia pracy. Po raz pierwszy międzynarodowe święto 1. maja obchodzono w 1890 roku, głównie w zachodniej Europie: Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Polsce, która w tamtym czasie cierpiała pod jarzmem zaborców, największe demonstracje 1 majowe odbywały się w latach 1905, 1906 i 1907 roku, gdzie prócz haseł społecznym podnoszono również kwestie niepodległości Polski. Demonstracje 1majowe z początku XX wieku to integralna część „Rewolucji 1905r.”, która wymierzona była w Carat i na celu miała walkę o odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. W 1905 r. doszło do masakry demonstrujących, zginęło wówczas 37 protestujących a kilkudziesięciu zostało rannych.

Więcej
   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2016 2016-05-02
Przez cały rok na masztach przed siedzibą Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiewa flaga państwowa, flaga Unii Europejskiej oraz flaga z logo Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Niestety w ostatnich latach, zwłaszcza w nocy z 1 na 2 maja, dochodziło do licznych aktów wandalizmu. Nieznani sprawcy niszczyli te flagi. Najczęściej uszkodzeniu ulegała zwłaszcza flaga Unii Europejskiej.

Dzisiejszej nocy, na szczęście, do żadnego incydentu nie doszło i przed siedzibą w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej powiewa na najwyższym maszcie nasza biało-czerwona.

Więcej
   12 lat temu rząd SLD - UP wprowadził Polskę do Unii Europejskiej 2016-05-01
12 lat temu rząd SLD-UP pod przewodnictwem Leszka Millera zakończył proces akcesji Polski do Unii Europejskiej, kiedy to 1 maja 2004 r. nasz kraj przystąpił do UE.
Wieloletnie negocjacje Polski z Unią Europejską skończyły się w Kopenhadze 13 grudnia 2002 r., to tam min. stworzono podstawy do wyliczania kwot należnych Polsce w kolejnych perspektywach budżetowych Unii.

Na fakt, że mogliśmy obserwować wędrującą na maszt europejski polską flagę, złożył się wysiłek wielu polityków, rządów, a przede wszystkim decyzja Polek i Polaków. Bo to, że jesteśmy w Unii, to wynik referendum. Korzystam z okazji, by wszystkim bardzo serdecznie za to podziękować - powiedział premier Leszek Miller wspominając naszą drogę do UE. I podkreślił, że szczególnie ważna była frekwencja. A ta wyniosła ponad 58 proc., co oznacza, że do urn poszło blisko 17,5 miliona Polaków.

Sojusz Lewicy Demokratycznej zdecydowanie pozytywnie ocenia efekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, pod względem gospodarczym, modernizacyjnym jak i wymiarze społecznym dokonaliśmy ogromnego postępu. Rozwój rolnictwa, wzrost eksportu, skok w inwestycjach infrastrukturalnych, swoboda podróżowania bez paszportu po krajach Unii, wzrost wydatków na kulturę – to tylko kilka przykładów z wielu pozytywnych zmian w naszym kraju, a będących wynikiem naszego członkostwa w UE.

Dostrzegamy również społeczne koszty przystąpienia, nie wszyscy mogli i mogą w równym stopniu korzystać z owoców wzrostu gospodarczego. Zdaniem Leszka Millera jest to efekt braku pomysłu prawicy na wykorzystanie tzw. środków unijnych. - Rządząca prawica nie miała żadnego planu strategicznego, jak wykorzystać środki. SLD zakończył negocjacje, podpisał traktat akcesyjny, przeprowadził udane referendum. Czyli zrealizował wszystkie warunki, które umożliwiły wejście do Unii. Polska prawica podjęła się zadania, aby wykorzystać naszą obecność w UE - powiedział były premier, gdy podsumowywał wejście Polski do UE z perspektywy czasu.

SLD uważa, że jednym z najważniejszych zadań jest skuteczne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej do 2020 roku. Nie wydawanie, a inwestowanie ich w modernizację i trwały wzrost gospodarczy – nowe miejsca pracy, to konieczność. Przeznaczenie środków unijnych na inwestycje w rozwój, poprawę jakości życia obywateli, modernizację infrastruktury, ochronę środowiska oraz rozwój regionalny.

Mamy świadomość – i ostrzegamy – że to ostatnia tak hojna dla Polski perspektywa finansowa. Tej szansy Polsce nie wolno zmarnować. Z niepokojem obserwujemy narastające opóźnienie w wydatkowaniu środków europejskich z nowej perspektywy.

Sojusz ze smutkiem konstatuje, że obecny polityczny kształt UE jest zdecydowanie inny od wspólnoty europejskiej, do której aspirowaliśmy na początku tego milenium.

Cieszymy się, że Polacy pozytywnie oceniają nasze członkostwo w Unii Europejskiej, co wyraża się wysokim poparciem społecznym i stawia na czele proeuropejskich narodów w Unii.

Więcej
   Rosną notowania SLD 2016-04-30
W najnowszym rankingu IBRIS dla Onet.pl
gdyby wybory odbyły się w ostatniej dekadzie kwietnia 2016 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej znalazłby się w Parlamencie uzyskując 5,1% poparcia.

Na pierwszym miejscu plasuje się PIS, a za nią Nowoczesna. W Sejmie znalazłyby się jeszcze PO, Kukiz'15 i Sojusz Lewicy Demokratycznej.


Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie:

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-pis-zyskuje-i-zdecydowanie-prowadzi/04v3xf#tw=info

Więcej
   Spotkajmy się 1 Maja 2016 roku na Pochodzie Pierwszomajowym w Warszawie. Kto z nami jedzie ? 2016-04-26
Środa 27 kwietnia 2016r. jest ostatnim dniem, w którym można się zgłosić na wyjazd do Warszawy na Pochód Pierwszomajowy.


Zapraszamy na Pochód w Warszawie wszystkie środowiska,
którym bliskie są idee demokratyczne, europejskie i pracownicze.
Zapraszamy członków i sympatyków SLD i OPZZ.


Rada Miejska i Rada Powiatowa SLD w Kaliszu organizują wyjazd na to wydarzenie.

Osoby, które zechcą jechać z nami i wziąć udział w Pochodzie
winny zgłosić się do przewodniczących Kół SLD w Kaliszu
lub dzwoniąc pod numer 694-219-506

w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2016r., do godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy

Więcej
   Barbara Blida - pamiętamy 2016-04-25
9 lat temu zmarła Barbara Blida, wieloletnia posłanka SLD, minister budownictwa. Okoliczności jej śmierci pozostają niewyjaśnione. Barbara Blida padła ofiarą nagonki stworzonej przez ludzi IV RP, paranoicznego poszukiwania wymyślonego „układu”. Organizatorzy tego procederu nie zostali ukarani, nie ponieśli odpowiedzialności politycznej lub karnej, dzisiaj ponownie odgrywają kluczowe role w państwie.

Zbigniew Ziobro ponownie pełni funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokuratorem krajowym jest też Bogdan Święczkowski, który 9 lat temu pełnił funkcję szefa ABW, służby która odpowiadała za aresztowania Blidy. Najważniejszym politykiem w Polsce jest dzisiaj Jarosław Kaczyński, wówczas posiadający pełną wiedzę o akcji przeciwko Barbarze Blidzie.

Ani Ziobro, ani Święczkowski, ani Kaczyński nie przeprosili za śmierć Barbary Blidy, nie wyrazili nawet skruchy z powodu śmierci niewinnej kobiety.

Barbara Blida urodziła się 9 grudnia 1949 roku w Siemianowicach Śląskich. Ukończyła w 1976 studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1968 do 1977 pracowała jako specjalista ds. BHP w Zakładach Azotowych w Chorzowie, następnie do 1993 była naczelnym inżynierem w PBW „FABUD”. W latach 1989–2005 posłanka na Sejm X, I, II, III i IV kadencji, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1993–1996.


Źródło: www.sld.org.pl

Więcej
   Spotkajmy się 1 Maja w Warszawie. Kto z nami jedzie? 2016-04-22
1 Maja 2016 roku spotkajmy się na tradycyjnym Pochodzie Pierwszomajowym w Warszawie.

Rada Miejska i Rada Powiatowa SLD w Kaliszu organizują wyjazd członków i sympatyków SLD na to wydarzenie.

Serdecznie zapraszamy na pochód również wszystkie środowiska, którym bliskie są idee prodemokratyczne, proeuropejskie i propracownicze.
Zapraszamy członków OPZZ.


Osoby, które zechcą jechać z nami i wziąć udział w Pochodzie w Warszawie
winny zgłosić się do przewodniczących Kół SLD w Kaliszu lub bezpośrednio do kaliskich radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
w nieprzekraczalnym terminie do najbliższej środy - 27 kwietnia 2016r.


Autobusy na Pochód 1 Majowy w Warszawie wyruszą z Kalisza, o godz. 6.10 z parkingu przy Parku Przyjaźni.

W Warszawie musimy być o godz. 10.30.
przed siedzibą OPZZ przy ul. Kopernika 36/40, skąd wyruszy Nasz Pochód.

Manfestacja przejdzie ulicami: Kopernika, Świętokrzyską, Nowy Świat, pl Trzech Krzyży, al. Ujazdowskie, Matejki i zakończy się przy Sejmie RP.


Serdecznie zapraszamy
Karolina Pawliczak
Wiceprzewodnicząca Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dariusz Witoń
Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Kaliszu

Więcej
   Urodziny Sojuszu Lewicy Demokratycznej 2016-04-15
15 kwietnia 1999 r. powołano Sojusz Lewicy Demokratycznej, z koalicji lewicowych ugrupowań powołano partię polityczną, na jej czele stanął przewodniczący SdRP Leszek Miller.

Koalicja Sojusz Lewicy Demokratycznej powstała 16 lipca 1991 roku.

Początkowo SLD był koalicją kilkudziesięciu partnerów – partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywały Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).

SLD wygrał wybory parlamentarne w 1993 roku i dokonał socjalnej korekty neoliberalnej polityki pierwszych lat transformacji. Na czele lewicowych rządów stali Józef Oleksy i Włodzimierz Cimoszewicz. W 1995 roku Aleksander Kwaśniewski – przewodniczący SdRP – został wybrany Prezydentem RP i jako jedyny polityk po 1989 roku pełnił urząd głowy państwa przez dwie kadencje. Głównym osiągnięciem SLD w latach 90. było przyjęcie w ogólnonarodowym referendum Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Przewodniczącymi Konstytucyjnej byli politycy Sojuszu i to oni wypracowywali kompromis z innymi siłami politycznymi chcącymi budować Polskę nowoczesną i otwartą. Konstytucja z 1997 roku gwarantuje szereg praw obywatelskich, w tym prawo do bezpłatnej edukacji i opieki zdrowotnej. Gwarantuje ona również obowiązywanie, najbardziej demokratycznej, pięcioprzymiotnikowej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu.

Partia SLD swoje największe zwycięstwo odniosła w koalicji z Unią Pracy, w wyborach parlamentarnych w 2001 roku. Leszek Miller został premierem koalicyjnego rządu. Głównym jego celem było zakończenie rokowań akcesyjnych z Unią Europejską, które – na skutek zaniedbań poprzedniego prawicowego rządu – były opóźnione. Premier Miller z sukcesem zakończył rokowania akcesyjne na szczycie w Kopenhadze w grudniu 2002 roku.
Rząd SLD zorganizował skuteczną kampanię informacyjną, która zachęciła Polaków do powiedzenia „Tak” członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Po raz jedyny w historii w ogólnokrajowym referendum wzięła wówczas udział ponad połowa uprawnionych do głosowania.

Od 2005 roku SLD znajduje się w opozycji do prawicowych rządów. Najważniejsze postulaty SLD to ochrona godności pracowników, zapewnienie obywatelom powszechnego dostępu do usług publicznych (zdrowie, edukacja) i ochrona świeckiego charakteru państwa.

Więcej
 
Ostatni news

Nowe władze SLD w Kaliszu
Za nami pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Sojuszu Lewicy w Kaliszu.

Podczas VIII Zjazdu Miejskiego SLD w Kaliszu wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Kaliszu, którym został kolega Dariusz Witoń, oraz Sekretarza koleżankę Annę Szymczak.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu (wykonując uchwałę VIII Zjazdu SLD w Kaliszu) dokonano wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej SLD w Kaliszu, którymi zostali koleżanka Karolina Pawliczak i kolega Tomasz Grochowski.

Wybrano również Skarbnika SLD w Kaliszu, którym ponownie została wybrana koleżanka Małgorzata Odziemska.

Podczas dzisiejszego Zarządu znaczną część czasu poświęcono omówieniu tematów związanych ze zbliżającą się Krajową Konwencją SLD w Warszawie, która odbędzie się 21 maja 2016r. w Warszawie.
Losowe zdjęcie


Wizyta Krzysztofa Gawkowskiego - Sekretarza Generalnego SLD na Ziemi Kaliskiej

Więcej
Newsletter
Chcesz otrzymywać aktualności? Wpisz swój email i kliknij OK


Powered by VAO Engine 2.0